Bezpieczny Kredyt

Gdzie takiego szukać

Kategorie

Archiwum

« Zarządzanie budżetem … | Strona domowa | Efektywność zadłużeni… »

czwartek, 01 marzec 2018 at 10:57 am. Użyte znaczniki: , , , , , , ,

Gospodarstwa domowe chętnie korzystają z pożyczek krótkoterminowych z kilku powodów. Przede wszystkim to szansa na spełnienie wielu celów konsumpcyjnych bez potrzeby długoterminowego budowania oszczędności. Dostęp do kredytu gotówkowego to również ciekawe zabezpieczenie budżetu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Od czego faktycznie zależy jednak poziom pożyczek gotówkowych na poziomie gospodarstwa domowego i na co warto zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy?

Relacja pomiędzy rozwojem gospodarczym, a potrzebą kredytowania

Największe korporacje pożyczkowe na świecie dostrzegają korelację pomiędzy wysokością pożyczek gotówkowych, a stanem gospodarki (wskaźnikami makroekonomicznymi). Przy większym dochodzie społeczeństwa, głównie dochodzie rozporządzalnym (na osobę) dochodzi do dużego zainteresowania kredytami gotówkowymi. W Polsce widać to szczególnie w ostatnich kilku latach. Rynek kredytowy jest w trendzie wzrostowym pomimo nacisku prawnego na ograniczenie kosztów pozaodsetkowych. To docelowo nie przeszkadza firmom pożyczkowym w osiąganiu solidnych stóp zwrotu. Akurat dobre przepisy związane z optymalizacją kosztów spłaty zobowiązań krótkoterminowych to kolejna dźwignia rozwoju dla całej branży. Potencjalni kredytobiorcy już nie boją się zaciągać krótkoterminowych kredytów gotówkowych na drobne potrzeby, czy na specjalistyczne leczenie, wyjazdy turystyczne, markowe rzeczy.

Budowanie zdolności kredytowej najważniejsze

Poziom pożyczek na poziomie gospodarstwa domowego zależy w największym stopniu od zdolności kredytowej, na którą składa się przede wszystkim struktura dochodów i wydatków. Nawet przy minimalnych zarobkach, ale z dobrze dopiętym budżetem jesteś w stanie podpisać niezłą umowę o kredyt gotówkowy. Zdolność kredytowa jest kluczem do prawidłowego wejścia na rynek kredytowy. Przez zmianę przepisów dotyczącą ograniczenia kosztów pozaodsetkowych wszystkie firmy pożyczkowe monitorują źródło dochodów kredytobiorcy. Nie da się z tego zrezygnować. Kredytodawca bowiem musi regulować ryzyko prowadzonej działalności. Bez analizowania źródła dochodów kredytobiorcy jest to niemożliwe.

Świadomość ryzyka i odpowiedzialności za spłatę kredytów gotówkowych

Poziom pożyczek gotówkowych w gospodarstwie domowym zależy również od podejścia do ryzyka i od preferencji konsumpcyjnych domowników. Nisko konsumpcyjny styl życia, szczególnie preferowany przez minimalistów jest zaprzeczeniem wchodzenia na rynek kredytowy ze względu na ograniczenie odpowiedzialności. Kredyt to bowiem faktycznie odpowiedzialne zobowiązanie, a przy problemach ze spłatą możesz narazić się na utratę zaufania w najpopularniejszych rejestrach pożyczkobiorców. Po transformacji ustrojowej rejestruje się w kraju wzmożoną chęć życia na kredyt i prezentacji wyższego statusu społecznego, nawet w imię dużych kosztów. To charakterystyczna cecha gospodarek wschodzących, rozwijających się po dłuższych kryzysach. Ocena poziomu ryzyka przed zaciągnięciem kredytu gotówkowego jest kluczowa dla bezpieczeństwa gospodarstwa domowego.

Polityka monetarna uzależnia w dużym stopniu budżety domowe od kredytów

Duży wpływ na poziom pożyczek posiada również polityka monetarna, czyli niskie lub wysokie stopy procentowe ustalane przez Narodowy Bank Polski (NBP). Im niższe stopy procentowe, tym z reguły znacznie wyższy poziom kredytów gotówkowych na poziomie gospodarstwa domowego. Jaki styl kredytowania potrzeb preferujesz i czy korzystasz z aktualnych warunków gospodarczych do zwiększenia portfela kredytowego?