Kredyty gotówkowe

W jaki sposób można sklasyfikować kredyty bankowe

Kredyty bankowe można sklasyfikować biorąc pod uwagę pięć kryteriów. Pierwszym z nich jest podział kredytów ze względu na przedmiot. Tutaj można wyróżnić dwa rodzaje kredytów. Jednym z nich jest kredyt obrotowy, który przeznaczony jest na finansowanie działalności bieżącej, a drugim kredyt inwestycyjny, który przeznacza się na finansowanie nakładów inwestycyjnych. Pierwszy z kredytów, kredyt obrotowy udzielany jest po to, aby można było uzupełnić własne środki i za ich pomocą sfinansować działalność operacyjną. W przypadku kredytu inwestycyjnego pieniądze przeznaczane są na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Można za te pieniądze kupić środki trwałe, dzięki którym można zwiększyć przychody w swoim przedsiębiorstwie. Może być to kupno maszyn produkcyjnych, czy też innych rzeczy, które pomagają w rozwinięciu przedsiębiorstwa.

Drugim z kryteriów według którego można podzielić kredyty jest okres kredytowania. Tutaj można wymienić kredyty krótkoterminowe i kredyty długoterminowe. W przypadku kredytów krótkoterminowych udziela się je na okres jednego roku. W przypadku długoterminowych okres udzielenia takiego kredytu może wynosić od trzech do pięciu lat, a pieniądze mają pomóc w rozwijaniu firmy. Zazwyczaj są to większe sumy kredytów, które ciężko byłoby spłacić w przeciągu jednego roku.

Kredyty dzieli się również według formy kredytu. W tym podziale mamy do czynienia z kredytami w rachunku bieżącym, w rachunku kredytowym, z kredytami dyskontowymi i akceptacyjnymi, a także z kredytami związanymi ze skupem faktur. Jest to dosyć ciekawy podział kredytów i z dnia nadzień stają się one coraz bardziej popularne. Według czwartego podziału mamy do czynienia z kredytami, które dzieli się według ich prawnego zabezpieczenia. Tutaj mamy do czynienia z kredytami lombardowymi i hipotecznymi. Mamy jeszcze piąty podział, według którego kredyty dzielimy w zależności od waluty. Można tutaj wymienić kredyty dewizowe i kredyty złotowe. Każdy z kredytów z jakimi mamy do czynienia wiąże się z zależnością jaka zachodzi pomiędzy kredytobiorcą, a kredytodawcą. Są oni od siebie zależni i każda ze stron bez tej drugiej nie miałaby szansy na istnienie.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.